Grundpakke

Grundpakken er det ”minimum-samarbejde” der skal oprettes mellem din virksomhed og RegnskabsRo ApS før man kan forvente et fornuftigt udbytte for dig af et samarbejde. Prisen for en grundpakke fastsættes ud fra det antal posteringer virksomheden har i banken. Hver postering koster kr. 10,-. Mere præcist beregnes der en fast månedspris på baggrund af det gennemsnitlige antal posteringer i banken de seneste 6 måneder. Herefter reguleres denne pris efter samme regnemetode halvårligt. Minimumsprisen er dog kr. 349,- pr md.

 

Almindelig bogføring – Styr på det grundlæggende

RegnskabsRo udfører ugentligt eller månedligt bogføring afstemt med din bank. Alle indbetalinger bliver gennemgået og udlignet med evt. fakturering. Alle udgiftsbilag bliver bogført på de tilhørende udgiftskonti, og arkiveret digitalt med bilagsnumre. Du modtager ved hver bogføring en ’status’ E-mail med en vedhæftet liste over eventuelle bilag der mangler samt et overblik over manglende indbetalinger i form af en debitorliste.

Skal du afregne lønsum eller moms vil du senest 14 dage før hver frist modtage en beregning til godkendelse. Herefter er det op til dig om du ønsker RegnskabsRo skal indberette til skat, eller om du selv gør det. Hvis RegnskabsRo skal indberette for dig, vil du efterfølgende modtage en kvittering for indberetningen med betalingsoplysninger.

 

Tilvalg

Udover grundpakken kan din virksomhed med nedenstående tilvalg få hjælp til en lang række regnskabsmæssige og administrative opgaver. Alle opgaver beregnes efter en timepris på kr. 349,-, og faktureres månedligt. For at opnå en fast pris pr. måned kan din virksomhed vælge at betale for et fast antal timer pr. måned, der i så fald afregnes til en timepris på kr. 299,-. Det tidsmæssige forbrug opgøres i så fald halvårligt, hvorefter den faste pris reguleres fremadrettet.

 

Debitorstyring – Styr på indtægterne

I forbindelse med den almindelige bogføring registreres det hvorvidt din virksomhed har kunder/debitorer med manglende indbetalinger. Med yderligere debitorstyring vil RegnskabsRo også varetage at sende betalingspåmindelser og rykkere. Ligesom det kan være nødvendigt at kontakte den enkelte debitor pr. telefon eller mail, for at gennemføre succesfuld fakturering eller betalingspåmindelse. Som et tillæg hertil kan du vælge at RegnskabsRo også skal varetage udarbejdelsen af dine fakturaer.

 

Kreditorstyring – Styr på udgifterne

Med denne funktion vil alle dine kreditorer sende deres fakturaer direkte til RegnskabsRo, som derefter samler dem på ét overskueligt overførselsbilag som du blot skal gennemgå og godkende én gang ugentligt. Herefter sørger RegnskabsRo for at indtaste dine betalinger i netbank og gennemføre de forskellige betalinger på deres korrekte betalingsdato.

 

Løn – Styr på medarbejderne 

Har din virksomhed medarbejdere varetager RegnskabsRo lønkørsler med efterfølgende beregning og overførsel af AM Bidrag, A-skat, ATP Bidrag og feriekonto. Du indsender løntal på den enkelte medarbejder, som RegnskabsRo herefter registrerer og bogfører til lønkørsel. Dine medarbejdere modtager deres lønseddel via sikker E-mail. Ønsker du at RegnskabsRo også skal varetage udarbejdelsen af de løntal en lønkørsel bygger på, klarer vi også det. Alt efter om dine medarbejdere er timelønnede eller provisionslønnede kan RegnskabsRo varetage beregningen af den enkelte medarbejders løn så de er klar til lønkørsel.

 

Administrative opgaver – Styr på detaljerne

Den daglige administration af en virksomhed kan byde på mange forskellige opgaver. RegnskabsRo kan varetage stort set alle administrative opgaver din virksomhed måtte have behov for. RegnskabsRo kan i noget omfang også være behjælpelig med opgaver vi normalt forbinder med advokatbistand. Det kan for eksempel være ændringer af virksomhedsoplysninger hos Virk.dk eller igangsætning af inkassosager.

 

Design og hjemmeside – Styr på det visuelle

RegnskabsRo kan være behjælpelig med mindre designopgaver og hjemmesideopdateringer. Disse opgaver er meget individuelle og kan variere fra faste ugentlige opdateringer af hjemmeside til ændring af fakturadesign og lignende.

 

Budget og Analyser – Styr på fremtiden

Når der skal tages beslutninger i virksomheden, kan det være en stor hjælp med gennembearbejdede regnskabstal i form af analyser eller budgetter, der kan give en øget viden og et mere tydeligt billede af vejen frem. RegnskabsRo kan på baggrund af virksomhedens regnskabstal, udarbejde analyser og budgetter efter jeres specifikke behov.

 

Årsafslutning

 

 

Årsregnskab – Selskaber (ApS, IVS og holding)

RegnskabsRo vil i samarbejde med en autoriseret revisor afslutte og fremlægge dit årsregnskab ifølge regnskabsloven

 

Pris kr. 1.500,- pr år (dertil kommer revisors honorar)

.

 

Årsregnskab – Selvstændige og foreninger (Selvangivelse)

RegnskabsRo tilbyder udarbejdelse af årsrapport samt indberetning af selvangivelse.

 

Pris kr. 3.000,- pr. år

 

Opstart

 

Opstartsarbejde

Når du vælger at indgå et samarbejde med RegnskabsRo vil vi, i samarbejde med dig træffe beslutninger om, hvilke systemer og rutiner der skal igangsættes for at gøre samarbejdet succesfuldt. Prisen for opstartsarbejdet takseres ved en timepris på kr. 349,- men kan dog maximalt beløbe sig til kr. 2.000,-.

 

Igangsætning

De første 3 måneder af samarbejdet er der fri rådgivning. Tiden brugt på rådgivning vil blive registreret alene til brug for senere vurdering af virksomhedens månedlige rådgivning- eller tilvalgsydelsesbehov.